สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการอาคารหอพักนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี