สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องโครงงานวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

ระดับปริญญาตรี