สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน CDTI ได้รับรางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 นายเดชา ชุมทัพ หัวหน้าคณะบริหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว และคณะครู นำตัวแทนนักเรียน “ทีมเสือป่า” สาขาวิชาระบบเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น) เพื่อสานฝันเยาวชนไทยสู่การแข่งขันทักษะ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และประดิษฐ์หุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566 ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ผลการแข่งขัน ดังนี้ 
ประเภท การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ.ยุวชน ครั้งที่ 23 เกมการแข่งขัน ROBO SOCCER “ทีมเสือป่า”
ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่
1. นายชนสรณ์  ควรสุวรรณ    สาขาวิชาระบบเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ชั้นปีที่ 3
2. นายภคิน  เควิน ชาน    สาขาวิชาระบบเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ชั้นปีที่ 2

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – สพฐ.ยุวชน ครั้งที่ 23 เกมการแข่งขัน ROBO RESCUE ได้แก่ “ทีม HONER”
1. นางสาวกรพินธุ์ มะโนประเสริฐกุล สาขาวิชาระบบเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ชั้นปีที่ 3
2. นายอันดามัน ผิวเกลี้ยง สาขาวิชาระบบเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ชั้นปีที่ 2

ชมภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EtCe2un1tnNMmgeKXW2A-ucBti61imlnokRNiYL11iYD6g?e=3CJMtd

ชาติภักดิ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี