สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

บรรยายพิเศษในหลวง รัชกาลที่ 9 กับมูลนิธิชัยพัฒนา

image 750x 649e310baaf0e 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

บรรยายพิเศษในหลวง รัชกาลที่ 9 กับมูลนิธิชัยพัฒนา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความเป็นจิตรลดา: ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมี ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู นักศึกษาและนักเรียน เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขามูลนิธิชัยพัฒนา ในหัวข้อ ในหลวง รัชกาลที่ 9 กับมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ej1QuUP-cbxIgxuxrMbk0_4Bigg6qcxMzLzZodSEori81Q?e=ZLTXfP

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี