สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เป็นชมรมที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกความกล้าแสดงออก และฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี และเป็นการให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์สูงสุด ทั้งยังได้ฝึกพื้นฐานการร้องเพลง การตีกลอง การเล่นกีต้าร์ และทฤษฎีกีต้าร์เชิงลึก เป็นต้น และได้ฝึกการทำงานเป็นทีมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ชมรมดนตรีสากลจะมีกิจกรรมที่พาน้อง ๆ ในชมรมออกไปทำกิจกรรมทั้งในและนอกสถาบันฯ เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออก และได้แสดงความสามารถอีกด้วย

Picture of ทัตพิชา อินศรีทอง

ทัตพิชา อินศรีทอง

ทีมผู้ประสานงานจาก Mountain Studio คอยดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ให้สดใหม่อยู่เสมอ
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี