สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะทำงานเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินการร่วมกับ ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสภา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี