สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
๑ เป็นนักเรียน/นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา หรือผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในปีการศึกษา 2563
๒ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
๓ มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนผิดระเบียบวินัย หรือเป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสีย

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี