สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับสมัครงานในโครงการ “ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีโลยีจิตรลดา เปิดรับสมัครงานในโครงการ "ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ" จำนวน 100 อัตรา (สัญญาจ้าง 1 ปี)
ในพื้นที่ 5 ตำบลได้แก่
1) ตำบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี
2) ตำบลชุมแสง จังหวัดระยอง
3) ตำบลพลงตาเอี่ยม จังหวัดระยอง
4) ตำบลหนองพันทา จังหวัดบึงกาฬ
5) ตำบลกุดจอก จังหวัดชัยนาท

คุณสมบัติผู้ที่สนใจสมัคร
– บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 3 ปี) ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
– นักศึกษา (ระหว่างการศึกษาอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา) ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน
– ประชาชนทั่วไป (อยู่ในพื้นที่) ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

ลักษณะงาน
กลุ่มที่ 1 สำรวจข้อมูลตำบล/ข้อมูลการระบาดของโควิด-19)
กลุ่มที่ 2 ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (Digitalizing Gvernment Data)
กลุ่มที่ 3 ทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ตามมอบหมายจากสถาบัน
(การจัดสรรภารกิจต่างๆเป็นไปการพิจารณาของมหาวิทยาลัย)

ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://bit.ly/1t1u-cdti
สอบถามเพิ่มเติม
อีเมล์ wiset.sit@cdti.ac.th
โทร 063-516-9736

 #N/A

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี