สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับรางวัลแข่งขันตอบคำถามเทศน์มหาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นายพงศ์เทพ นุชเวช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ารับรางวัลจาก รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ในโอกาสชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี