สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบทุนการศึกษา 1,000,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 1,000,000 บาท จาก ดร.ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ในชื่อทุน “ทุนการศึกษา ดร.ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์” โดยมี ดร.พีรสัณห์ บุณยคุปต์ (บุตรชาย) เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาในการศึกษาต่อไป

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี