สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การพิจารณาทุนโควตาสำหรับนักเรียนนักศึกษาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และบุตรข้าราชบริพาร ทุนในส่วนภูมิภาคและทุนโควตาจากสถานศึกษาที่ได้รับเลือกจากสถาบัน พ.ศ. 2565

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนโควตาสำหรับนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และบุตรข้าราชบริพาร ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาในส่วนภูมิภาคและทุนโควตาจากสถานศึกษาที่ได้รับเลือกจากสถาบัน พ.ศ. 2565

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี