สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

มอบวัตถุดิบและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามอบวัตถุดิบและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนร่วมบริจาคสิ่งของและวัตถุดิบให้กับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนถวายวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารและสิ่งของแก่ พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโรและคณะพระสงฆ์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดพระพุทธชินราช ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยรับมอบวัตถุดิบและนำส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่วัดและชุมชนโดยมีวัตถุดิบคือ ไข่ไก่สดพระราชทาน จำนวน 2,500 ฟอง ข้าวสาร ตราเกษตร 2,010 กิโลกรัม กุนเชียงหมูอย่างดี ตราหมูตี๋น้อย จำนวน 200 กิโลกรัม น้ำพริกผู้พันคละรส จำนวน 504 กระปุก เครื่องดื่มวิตามิน C 200 วอเตอร์ ตราอิชิตัน จำนวน 1,200 ขวด เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2654 เวลา 09.30 น. ณ อาคาร 611 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี