สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นวัตกรรมตู้ล็อกเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

นวัตกรรมตู้ล็อกเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน
โดย ผศ.ดร. กนกวรรณ เรืองศิริ, อ.สายัณห์ ฉายวาส และรศ.ดร. ปรีชา กอเจริญ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรนวัต

นวัตกรรมเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส เป็นการพัฒนาเครื่องอบฆ่าเชื้อไวรัสไว้บริการเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ สามารถเลือกใช้งานได้ 3 ระบบ จากการสั่งงานผ่านสมาร์ตโฟน ได้แก่ การอบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซโอโซน การอบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C และการอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน มีควบคุมการทำงานด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัวร่วมกับระบบการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)

รับชม VDO ชิ้นงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=3UAoHNSkrPM
รับชมชิ้นงาน ได้ที่ นิทรรศการออนไลน์ "CDTI Virtual Exhibition 2021" คลิก!!

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี