สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

TESA TOP GUN RALLY 16

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

TESA TOP GUN RALLY 16

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชันทักษะด้านสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 16 TESA TOP GUN RALLY 16 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมบรรยายพิเศษโดย ผศ.คทาเทพ สวัสดิพิศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErBvph_NQ35OuTmCjZnIWLoBrRY74triWXCViHYij80NZQ?e=w1yMsu

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี