สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ต้อนรับคณะโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ต้อนรับคณะโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี  พร้อมด้วยงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวทางเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eist-Wv9J9ZIt2WKLSeZ_csBm_g8TA4sLkM3k8LSM5pXCQ?e=IBHfV2

ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี