สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร เข้าแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับเป็นแนวทางในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

ปภาภรณ์/ข่าว

#CDTI #สจด #สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา #คณะบริหารธุรกิจ #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #คณะเทคโนโลยีดิจิทัล #โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ #CDV #วิชาชีพ #ปริญญาตรี #ปวช #ปวสสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี