สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

หารือทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

หารือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข และคณะผู้บริหาร ร่วมหารือทางวิชาการกับ ดร.สุบิน ปิ่นขยัน และคณะ ในการส่งนักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันเป็น Smart Farmer ในโครงการตัวอย่าง พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบัน ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EugHzWIenAxIpWOwdlLRDN4BLNS0Kxb_cxW3Np7Jx6kNEQ?e=AROijz

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี