สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนโควตาที่ได้รับคัดเลือกจากสถานบัน (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนโควตาสำหรับนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา นักเรียนนักศึกษาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และบุตรข้าราชบริพาร ทุนส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาในส่วนภูมิภาค และทุนโควตาจากสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจากสถานบัน (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี