สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา Chitralada Technology Institute

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่คณะบริหารธุรกิจ)

ระดับปริญญาตรี