สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วันคล้ายวันประสูติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 5 เมษายน 2563​ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อมถวายบัตรอวยพร และแจกันดอกไม้ ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ปภาภรณ์/ข่าวสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี