สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน (กบง.)

image 750x 60331580afc30 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบรการเงินและทรัพย์สิน (กบง.) ครั้งที่ 22 ( 5 / ปีการศึกษา 2564) ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 image 750x 6033155d9ca3c 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 603315603ab87 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60331565e8667 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6033156310caf 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 60331568b893a 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 6033157aed19d 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI image 750x 603315781dfac 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี