สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วิธีการสมัคร/หลักฐานการสมัคร

ผู้ที่ประสงค์ขอรับทุนดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.cdti.ac.th
ส่งใบสมัครขอรับทุนได้ที่ งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 615
หรือทางไปรษณีย์ที่อยู่ งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ชั้น 1 อาคาร 615 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา
โทร: 02-121-3700 ต่อ 1231 / LINE ID : @636rdwiv

ข่าวทุนการศึกษา