สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
รองศาสตราจารย์

ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ