สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

GISTDA ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : 10 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้ชม : 12 คนเมื่อ 10 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียติจาก รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรมหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานลงนามในความร่วมมือฝ่าย สถาบันเทคโนโลยัจิตรลดา และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เป็นประธานลงนามอีกฝ่าย

พิธีลงนามในครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ GISTDA และ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจะได้ร่วมมือกันในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งวิทยาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและครอบคุมถึงการทำงานภายใต้ความมือใน 3 ด้าน ดังนี้

1. บูรณาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ยกระดับการพัฒนาหลักสูตรด้านการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อพัฒนากำลังคนสู่อนาคตต่อยอดสู่อาชีพ

2. เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของหน่วยงานทั้ง 2 ฝ่าย

3. ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาและแลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน

ภายหลังเสร็จพิธีลงนามในครั้งนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายยังได้ร่วมหารือถึงแนวทางและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะร่วมมือกันในการสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อเป็นบุคลากรพร้อมใช้ของประเทศต่อไปในอนาคต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552