สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย

Thai Chef


ศึกษาเกี่ยวกับอาหารไทยที่เป็นที่นิยมและควรค่าแก่การอนุรักษ์ รวบรวมตำรับอาหารไทยสูตรดั้งเดิมจากห้องเครื่องต้นและตำรับสูตรจากราชสกุลต่างๆ ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริงจากผู้เชี่ยวชาญเจ้าของสูตรต้นตำรับ

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาเชฟอาหารนานาชาติ

International Chef Course


ปัจจุบันวัฒนธรรมด้านอาหารได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาหารแต่ละชนชาติมีความแตกต่างกันในส่วนของวัตถุดิบ วิธีประกอบอาหาร รวมทั้งศิลปะในการตกแต่งอาหารที่หลากหลายและทันสมัย ทำให้การประกอบอาหารนานาชาติเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

Food and Nutrition Course


ปัจจุบันวัฒนธรรมด้านอาหาร ได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไปมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาหารแต่ละชนชาตินั้นมีความแตกต่างกัน ในส่วนของวัตถุดิบ วิธีการประกอบอาหาร รวมทั้งศิลปะในการตกแต่งอาหารที่หลากหลายและทันสมัย ทำให้การประกอบอาหารนานาชาติเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

ดูเพิ่มเติม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร

Food Industry


สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร Food Industryปัจจุบันประเทศไทยได้กำหนดแผนเศรษฐกิจในหัวข้อ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมทางด้านอาหารมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง ผัก ผลไม้อบแห้ง รวมทั้งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารให้ได้ตามมาตรฐานการส่งออกของประเทศต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หรือการทำธุรกิจขนาดเล็กออกสู่ตลาดต่อไป

ดูเพิ่มเติม
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552