สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

บุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์

คณบดี คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี อุณหวณิชย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี อุณหวณิชย์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาต

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร นันทิวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร นันทิวัฒนา

อาจารย์ชยันต์ คงทองวัฒนา

อาจารย์ชยันต์ คงทองวัฒนา

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552