สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

บุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.บดินทร์ เตชะรัตนไกร

ดร.บดินทร์ เตชะรัตนไกร

อาจารย์ประจำคณะ

อ.ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร

อ.ลัชชาภรณ์ ธรรมธีรเสถียร

อาจารย์ประจำคณะ

อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร

อ.ณัฐพงศ์ วีระทวีพร

อาจารย์ประจำคณะ

ผศ.ปเนต เสรีรังสรรค์

ผศ.ปเนต เสรีรังสรรค์

อาจารย์ประจำคณะ

นางสาวอรกัญญา จิตบรรจง

นางสาวอรกัญญา จิตบรรจง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นายจีรชัย พรหมแย้ม

นายจีรชัย พรหมแย้ม

เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา

เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552