สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

หลักสูตร/สาขา

สาขาวิชาเชฟอาหารนานาชาติ
International Chef Course


ปัจจุบันวัฒนธรรมด้านอาหารได้รับการตอบรับจากบุคคลทั่วไป มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาหารแต่ละชนชาติมีความแตกต่างกันในส่วนของวัตถุดิบ วิธีประกอบอาหาร รวมทั้งศิลปะในการตกแต่งอาหารที่หลากหลายและทันสมัย ทำให้การประกอบอาหารนานาชาติเป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552