สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

หลักสูตร/สาขา

สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า
B.Tech. (Electrical Engineering Technology)


  • ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า)
  • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Technology (Electrical Engineering Technology)
  • ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า)
  • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Tech. (Electrical Engineering Technology)

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552