สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร “ผู้สัมผัสอาหาร” และ “ผู้ประกอบกิจการ”

เผยแพร่เมื่อ : 24 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้ชม : 875 คนด่วน!! ตามคำเรียกร้อง อบรมรอบเดือนธันวาคม "อบรม พร้อมรับวุฒิบัตรรับรอง"

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ขอเชิญชวนผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ มาเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร กับ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “ผู้สัมผัสอาหาร” สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอาหารตั้งแต่กระบวนการเตรียม ปรุงประกอบ จำหน่ายและเสิร์ฟอาหาร รวมถึงการล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ และหลักสูตร “ผู้ประกอบกิจการ” สำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสานที่จำหน่ายอาหาร และให้ความหมายความรวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุม กำกับ หรือดูแลการดำเนินการของสถานที่จำหน่ายอาหารนั้น

> หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 รอบเช้า 09.00 – 12.30. น.
รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน/รุ่น ค่าธรรมเนียมการอบรม 450 บาท ระยะเวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง

> หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.-16.30 น.
รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน/รุ่น ค่าธรรมเนียมการอบรม 800 บาท ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง

สถานที่ ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/g81UnNe43bGyzi1Z7

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552