สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปวช. และ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : 26 มกราคม 2564 จำนวนผู้ชม : 2296 คนระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2564 ระดับ ปวช.

เข้าศึกษาต่อจำนวน 5 ประเภท 9 สาขาวิชา
1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชางานการตลาด
2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
3. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
4. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

เรียน ปวช. เรียนกับสถาบันจิตรลดา ได้อะไร
* ได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกลที่ทันสมัย
* ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์จริง
* ได้รับประสบการณ์จากสถานประกอบการโดยตรง
* ได้เรียนภาษาต่างประเทศ

ใครที่สมัครเรียนได้
ผู้ที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 ทุกสาขา

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กุมภาพันธ์ 2564
สมัครเรียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >>> https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp <<<

.....................................................

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

เข้าศึกษาต่อจำนวน 3 คณะ

1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

ใครที่สมัครเรียนได้
ผู้ที่เรียนจบมัธยมศึกษาปลาย ม.6 และ ปวส. ทุกสาขา

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สมัครเรียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  >>> https://reg.cdti.ac.th/registrar/apphome.asp <<<

..................................................

 

ทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2564

 

- ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3o8quhZ

- การขอรับทุนช่วยเหลือการศึกษา สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2XgelMM

 

- หนังสือรับทราบเงื่อนไขการรับทุนช่วยเหลือการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3o2Kwdv

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552