สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อบรมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

เผยแพร่เมื่อ : 28 กันยายน 2563 จำนวนผู้ชม : 28 คนอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมหัวข้อ “กลยุทธ์ปรับแผนจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะ” แก่คณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เป็นปีที่ 3 ณ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรพิเศษ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาขึ้นอยู่กับแม่ข่ายภาคกลางตอนบน 


สำนักวิชาศึกษาทั่วไป/ข่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552