สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : 16 มกราคม 2561 จำนวนผู้ชม : 164 คน

ฝ่ายสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “วัดและประเมินอย่างไรให้ได้ผล” สำหรับคณาจารย์วิทยาลัยฯ หัวข้อการอบรมครอบคลุมเนื้อหาเรื่องหัวใจของการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน เทคนิคการสร้างแบบทดสอบได้ตรงกับพฤติกรรมที่คาดหวังของรายวิชา และการนำหลักการประเมินผลมาใช้แปลความหมายของพฤติกรรมผู้เรียน โดยมี ผศ.ดร.วิรัติ อัศวานุวัตร และอาจารย์กฤษดา ศรีจันทร์พิยม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากร ณ ห้อง 4203 อาคาร 604 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 11/01/61

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552