สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

อบรมการสอนออนไลน์ "Google Classroom" เตรียมความพร้อมการออกแบบการสอนออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : 21 พฤษภาคม 2563 จำนวนผู้ชม : 152 คนการอบรมการสอนออนไลน์ Google Classroom เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ " การเตรียมความพร้อมการออกแบบการสอนออนไลน์" ให้กับคณะครูและอาจารย์พิเศษ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีวิทยากรพิเศษจัดแบ่งกลุ่มฝึกอบรมตามหลักการและขั้นตอนการ ออกแบบการสอนออนไลน์ ดังนี้ 1.สามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ โดยครูผู้สอนแต่ละรายวิชา 2.มีวิธีการนำนักเรียนนักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์ 3.สามารถออกแบบบทเรียนออนไลน์ 4.เข้าใจหลักการออกแบบบทเรียนออนไลน์ ได้อย่างเหมาะสม ในการนี้เพื่อให้สอดคล้องจุดประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้อง 4302 4304 และห้อง 4315 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชาติภักดิ์/ช่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552