สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รู้จักคณะ


cdti/default_page/vocational/mechanical/mechanics_program_head.php

หลักสูตรที่เปิดสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม


ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา


ดูเพิ่มเติม

พระราโชวาท


ดูเพิ่มเติม

คณะบริหารธุรกิจ

Bachelor of Business Adminitration (Food Business Management)


ดูเพิ่มเติม

สมัครเรียน


ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสถาบัน


ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร


ดูเพิ่มเติม

นักเรียน/นักศึกษา


ดูเพิ่มเติม

บุคคลทั่วไป


ดูเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Faculty of Industrial Technology


ดูเพิ่มเติม

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส.)


ดูเพิ่มเติม

ประเภทวิชาคหกรรม (ปวส.)


ดูเพิ่มเติม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวส.)


ดูเพิ่มเติม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.)


ดูเพิ่มเติม

ประวัติสถาบัน


ดูเพิ่มเติม

สภาสถาบัน


ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหาร


ดูเพิ่มเติม

หน่วยงาน


ดูเพิ่มเติม

ประเภทวิชาเกษตรกรรม (ปวช.)


ดูเพิ่มเติม

ประเภทวิชาคหกรรม (ปวช.)


ดูเพิ่มเติม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวช.)


ดูเพิ่มเติม

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวช.)


ดูเพิ่มเติม

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.)


ดูเพิ่มเติม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี (ปวช.)


ดูเพิ่มเติม

ระดับปริญญาตรี


ดูเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ดูเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ดูเพิ่มเติม

คณะบริหารธุรกิจ


ดูเพิ่มเติม

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป


ดูเพิ่มเติม

คณะที่เปิดรับ


ดูเพิ่มเติม

ค่าเทอม


ดูเพิ่มเติม

วิธีสมัครเรียน


ดูเพิ่มเติม

สาขาที่เปิดรับ


ดูเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา (ปริญญาตรี)


ดูเพิ่มเติม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช./ปวส.)


ดูเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา (ปวช./ปวส.)


ดูเพิ่มเติม

วิธีสมัครเรียน


ดูเพิ่มเติม

ค่าเทอม


ดูเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสถาบัน


ดูเพิ่มเติม

รายงานประจำปี


ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารนักเรียน/นักศึกษา


ดูเพิ่มเติม

คู่มือนักศึกษา


ดูเพิ่มเติม

แบบฟอร์มคำร้อง


ดูเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา


ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์


ดูเพิ่มเติม

ข่าวกิจกรรม


ดูเพิ่มเติม

รับสมัครงาน


ดูเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้าง


ดูเพิ่มเติม

ประกาศ/พรบ.


ดูเพิ่มเติม

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม


ดูเพิ่มเติม

ข่าวศิษย์เก่า


ดูเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล

Bachelor of Engineering


ดูเพิ่มเติม

เทคโนโลยีดิจิทัล


ดูเพิ่มเติม

คณะเทคโนโลยีดิจิทัล


ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ


ดูเพิ่มเติม

สำนักงานสถาบันฯ


ดูเพิ่มเติม

สมัครเรียน


ดูเพิ่มเติม

สมัครเรียน


ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลสาธารณะ (OIT)


ดูเพิ่มเติม

โครงสร้างสถาบัน


ดูเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง


ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลสาธารณะOIT-37


ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลสาธารณะOIT-38


ดูเพิ่มเติม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ


ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา


ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552