สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมจิตอาสาพระราชทาน 904

เผยแพร่เมื่อ : 15 มกราคม 2563 จำนวนผู้ชม : 47 คน


เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สังกัดสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับหน่วยราชการในพระองค์ และหน่วยงานต่างๆ บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลในพื้นที่เขาดินวนา โดยจิตอาสาได้ช่วยกันทำวามสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ให้พื้นที่เขาดินวนามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้กิจกรรมกิจอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นกิจกรรมที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักปฏิบัติให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดี และให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ทำความดี มีจิตอาสา มีความสมัครสมานสามัคคี และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปภาภรณ์/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552