สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาต้อนรับสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : 17 มีนาคม 2563 จำนวนผู้ชม : 8 คน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาต้อนรับสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรดา ให้การต้อนรับ รศ.วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันเพื่อประเมินความพร้อมในเรื่องการจัดการและการบริหารด้านการกีฬาของสถาบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการรับเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

ปภาภรณ์/ข่าว

ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552