สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สจด. รับมอบชุดฝึกปฏิบัติการ จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เผยแพร่เมื่อ : 22 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้ชม : 39 คนเมื่อวันวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี รับมอบชุดฝึกปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวจำนวน ๑๐ ชุด จากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ ห้องประชุมสภา อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผลิตโย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ์ พัฒนพงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และผู้บริหารทั้ง ๒ สถาบันฯ ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการทำวิจัย ผลิตนวัตกรรมร่วมกันเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม


ปภาภรณ์/ข่าว


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552