สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คณะครู และนักศึกษาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ศึกษาดูงาน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่เมื่อ : 10 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้ชม : 244 คนเมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30 – 13.00 น. ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ที่ปรึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ) คณะครู และนักศึกษาสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 10 คน เข้าศึกษาดูงาน โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหารทาง บมจ.เอส เอ็น ซี (SNC) กล่าวต้อนรับ และกล่าวแสดงความยินดีที่ได้ร่วมงานและช่วยเหลือทางการศึกษากับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จากนั้นได้คณะผู้เยี่ยมชม ฯ เข้าศึกษาดูงานส่วนของโรงงานผลิต ในอาคารต่าง ๆ โดยนายเวชยันต์ อินทร์ช่าง ผู้อำนวยการหลักสูตร นำชมอาคาร 2 งานผลิตเครื่องทำน้ำอุ่นส่งออก อาคาร 3 งานผลิตเครื่องปรับอากาศ อาคาร 4 ผลิตชิ้นส่วนฯ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น การรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องปรับอากาศ และรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องทำน้ำอุ่น ซึ่งแบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ Machine Part, ผลิตภัณฑ์ Aluminum Pipes, ผลิตภัณฑ์ Steel Pipes, ผลิตภัณฑ์ Hose Assembly, ผลิตภัณฑ์ Plastic และ ผลิตภัณฑ์ Stamping & Forging รวมถึงการดำเนินงานอื่น ๆ เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยโลหะ เหล็ก ทังสเตนคาร์ไบค์ และอีกหลายผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทำงานที่หลากหลาย (Multi Skill) รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการผลิตระบบ Automation และหุ่นยนต์อัจฉริยะ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552