สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ลงนาม MOU

เผยแพร่เมื่อ : 11 มกราคม 2561 จำนวนผู้ชม : 206 คน

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ร่วมลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการมีงานทำ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีงานทำเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความถนัด และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและเสริมสร้างศักยภาพของแรงงานในการเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ปภาภรณ์/ข่าว 11/01/61

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552