สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

E-mail sumonta.pro@cdti.ac.th เบอร์ติดต่อ 02-280-0551 ต่อ 3201
ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข

ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข

รองอธิการบดี

E-mail santanee.pha@cdti.ac.th เบอร์ติดต่อ 02-280-0551 ต่อ 3203
ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค

ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค

รองอธิการบดี

E-mail chanawat.bun@cdti.ac.th เบอร์ติดต่อ 02-280-0551 ต่อ 3204
รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย

รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

E-mail annop.tan@cdti.ac.th เบอร์ติดต่อ 02-280-0551 ต่อ 3262
ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์

ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

E-mail surapan.tan@cdti.ac.th เบอร์ติดต่อ 02-280-0551 ต่อ 3244
รศ.ดร.วรา วราวิทย์

รศ.ดร.วรา วราวิทย์

คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล

E-mail vara@cdti.ac.th เบอร์ติดต่อ 02-121-3700 ต่อ 5001
ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ

E-mail nualanong.thu@cdti.ac.th เบอร์ติดต่อ 02-282-6808 ต่อ 3068
อ.วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ

อ.วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

E-mail virulh.hut@cdti.ac.th เบอร์ติดต่อ 02-121-3700 ต่อ 6000
ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

ผศ.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้างานวิจัยและวิรัชกิจ

E-mail buarong.lew@cdti.ac.th เบอร์ติดต่อ 02-280-0551 ต่อ 3213
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

143164

วันนี้ :

6

เมื่อวาน :

535

30 วันก่อน :

23296

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552