สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : 9 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้ชม : 17 คนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยการประชุมครอบคลุมในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แนวทางการปฏิบัติงานที่เน้นการทำงานเป็นทีม การแบ่งปันและการเอาใจใส่ การส่งผลงานประกวดกิจกรรม Best/Good Practice นวัตกรรรมสิ่งประดิษฐ์ป้องกันเชื้อ COVID-19 การดูแลพื้นที่ 5 ตำบล โครงการ U2T การเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล การทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ แนวทางการเรียนการสอนแบบ offline สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19 การประเมินผลการเรียนการสอนและการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ โดยท่านอธิการบดีได้เน้นย้ำถึงหน้าที่ครู 5 ประการ ได้แก่ การสอน การทำผลงานวิจัย/นวัตกรรม การช่วยเหลือชุมชน/บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการมีจิตอาสา


ปภาภรณ์/ข่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
เมนูลัด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รวมทั้งหมด :

วันนี้ :

เมื่อวาน :

30 วันก่อน :

เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552