สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

เผยแพร่เมื่อ : 2 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้ชม : 73 คนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อให้สถาบันบริหารจัดการการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบัน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ปภาภรณ์/ข่าว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552