สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

น้อมเกล้าฯ ถวายตู้อบความร้อนและตู้อบโอโซน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

เผยแพร่เมื่อ : 13 เมษายน 2563 จำนวนผู้ชม : 106 คนเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา น้อมเกล้าถวายตู้อบความร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ประดิษฐ์โดย รศ.ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล รศ.ดร.สุมาลี อุณหวณิชย์ และผศ.เพชร นันทิวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และตู้อบโอโซน ประดิษฐ์โดย รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ ผศ.กนกวรรณ เรืองศิริ และอาจารย์สายัณห์ ฉายวาส อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้งานอบฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วังสระปทุม


ปภาภรณ์/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552