สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่เมื่อ : 15 กรกฎาคม 2563 จำนวนผู้ชม : 42 คนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ทางคณะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการจัดทำหลักสูตร ตามนโยบายของสถาบันฯ สำหรับการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการต้อนรับและการบรรยายจาก ศาสตราจารย์ ดร. เสริม จันทร์ฉาย และ ดร. กรทิพย์ โต๊ะสิงห์ พร้อมเยี่ยมชมสถานีวัดรังสีอาทิตย์ การสอบเทียบเครื่องวัดรังสีอาทิตย์ และเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาราโบล่าโดม ซึ่งทางคณาจารย์ได้พูดคุยในประเด็นการทำความร่วมมือด้านการวิจัยพลังงาน และการบริการวิชาการในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ด้านพลังงานทดแทน และการศึกษาดูงานบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ได้รับการต้อนรับจากคุณยงยุทธ โพธิ์ศิริสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถบรรทุก อุปกรณ์การบริการภาคพื้นอากาศยาน (Ground Handing Service) และรถบรรทุกไฟฟ้า(EV) ซึ่งทางคณาจารย์ได้พูดคุยในประเด็นการทำความร่วมมือการวิจัยยานยนต์ไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ และการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/ข่าว
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552