สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชนะเลิศงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2563

เผยแพร่เมื่อ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้ชม : 49 คน


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทองพร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ปี 2563 “Thailand New Inventors Award 2020” จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในผลงาน “ระบบแสงเล่าเรื่องสำหรับงานนิทรรศการ” ซึ่งเป็นผลงานการประดิษฐ์ของ นายกชพัฒน์ เล็กสาลี นายกฤตเมธ เหล่างาม และนายปกรณ์ อุตตโมบล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภายใต้การดูแลของ อาจารย์สายัณห์ ฉายวาส และรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และในงานเดียวกัน รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร นันทิวัฒนา อาจารย์คณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คว้ารางวัลเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ผลงานประดิษฐ์คิดค้น “เครื่องตรวจประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสามเฟสโดยไม่รบกวนการทำงานแบบพกพา” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ปภาภรณ์/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552