สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ค่าเทอม

`

ระดับวิชาชีพ ปวช.


หลักสูตร 3 ปี จำนวนค่าเทอมที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
แผนกวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500
แผนกวิชาเครื่องกล (ปวส.) 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500
แผนกวิชาพาณิชยกรรม  (ปวส.) 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500
แผนกวิชาคหกรรม (ปวส.) 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

ระดับวิชาชีพ ปวส.


ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552