สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ค่าเทอม

`

ระดับวิชาชีพ ปวช.


ระดับวิชาชีพ ปวส.


หลักสูตร 2 ปี จำนวนค่าเทอมที่เรียกเก็บในแต่ละภาคการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2
เทอมที่ 1 เทอมที่ 2 เทอมที่ 1 เทอมที่ 2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม (ปวส.) 22,600- 22,600- 22,600- 22,600-
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.) 22,600- 22,600- 22,600- 22,600-
ประเภทวิชาคหกรรม (ปวส.) 22,600- 22,600- 22,600- 22,600-
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปวส.) 22,600- 22,600- 22,600- 22,600-
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552