สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : 31 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้ชม : 15 คน

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษาสำหรับคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทสถาบันฯ เมื่อวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2562 ณ Go Genius Learning Center สถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น จ.นครรราชสีมา ปภาภรณ์/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

contact@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552