สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : 15 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้ชม : 62 คน

ฝ่ายบริหารกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาให้รู้จักการทำงานร่วมกับหมู่คณะ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อส่วนรวม และสร้างแผนกิจกรรมนักศึกษาโดยนักศึกษามีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ปภาภรณ์/ข่าว 08/07/60

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552