สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ความร่วมมือทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : 23 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ชม : 133 คน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 รศ. ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนจิตรลดา (สาวิชาชีพ) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการในการเสนอและรับนักศึกษา นักเรียนเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน สหกิจศึกษา และโครงการทวิภาคี พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษานักเรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะร่วมกันโดนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ การแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านวิชาการต่างๆ การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการให้ความรู้จากการเป็นวิทยากรพิเศษ โดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีขึ้น ณ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ปภาภรณ์/ข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด
ติดต่อเรา
เบอร์ติดต่อ

02-280-0551 ( โทรสาร 02-280-0552 )

เวลาทำการ

ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.
(ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)

E-mail

office@cdti.ac.th


สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ 604 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์: 02-280-0551 โทรสาร: 02-280-0552